OVER ONS home

Op basis van een innovatief idee is een methode ontwikkeld met betrekking tot sneller hulp verlenen bij verwondingen van slachtoffers als er verbandmaterialen bij gebruikt moeten worden.

 

EHBO TROMMEL MET KLEURENWIJZER!

Op basis van steekproeven is gebleken dat leken, maar zelfs gediplomeerde hulpverleners, veel tijd verliezen met het zoeken naar juiste verbandmaterialen in een verbandtrommel. Conclusie uit de steekproef was dat de oorzaak vooral gelegen is in de uniformiteit van de verpakkings-materialen.

 

DE WERKWIJZE VAN ONS IDEE:

De methode behelst het traject van het zoeken naar verbandmaterialen in de verbandtrommel, welke tijdsduur bekort kan worden. Inhoudelijk maken drie aspecten deel uit van deze methode:

+ uitvoering van ieder individueel verbandmiddel volgens een onderscheidende kleurstelling en/of pictogrammen en symbolen.

+ dezelfde verbandmaterialen in verschillende maten uitgevoerd worden voorzien van een steeds breder of groter wordende kleurenbalk en/of pictogram of symbool.

+ een kleurenwijzer om per verwonding sneller de juiste verbandmaterialen te pakken op basis van corresponderende kleuren, symbolen en pictogrammen.

Dit zal de adequate hulpverlening aan (ongeval) slachtoffers versnellen en derhalve tot minder leed, een snellere/betere genezing en een korter verzuim uit de dagelijkse werkzaamheden leiden. Wat de samenleving weer geld bespaart, of u

als werkgever.

 

DOELSTELLING VAN HET GEBRUIK VAN DE VINDING:

+ komen tot een betere hulpverlening bij ongevallen.

+ komen tot een snellere hulpverlening met de juiste materialen.

+ vergroten van de uniformiteit van hulpverlening.

+ verbeteren van toegankelijkheid van de hulpverlening.

+ verbeteren van snelheid en toegankelijkheid voor

anders talige personen.

+ verbeteren van snelheid en toegankelijkheid voor

personen die problemen hebben met lezen of begrijpen

van teksten, ook bij kleine kinderen.

+ betere motivatie voor leken om hulp te verlenen

versimpelen van het onderwijs en handelingsmethode voor hulpverlening.